ΠΟΣΥΠΑΤΕ Free WiFi

Ο ΠΟΣΥΠΑΤΕ σε συνεργασία με την Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), στο πλαίσιο δράσεων για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, έχει δρομολογήσει την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου (WiFi) τεχνολογίας Mesh για την δωρεάν πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών του συνεταιρισμού στο διαδίκτυο (Internet).

Τοποθετούνται αναμεταδότες στις ταράτσες επιλεγμένων οικιών με στόχο την κάλυψη όλης της έκτασης του συνεταιρισμού. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η 1η φάση του έργου. Έχουν τοποθετηθεί 12 αναμεταδότες και βρισκόμαστε στην 2η φάση που αφορά την "πύκνωση" του δικτύου ώστε να επιτευχθεί ισχυρότερο σήμα εντός των κατοικιών. Παρακαλούνται οι κάτοικοι του συνεταιρισμού που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας να αποφύγουν την μεταφόρτωση (κατέβασμα) πολύ μεγάλων αρχείων (π.χ. ταινίες, Μουσικά CD κλπ) καθώς αυτή η συνήθεια θα υποβαθμίζει την ποιότητα της υπηρεσίας.

Ο διαχειριστής του δικτύου, θα απαγορεύει την πρόσβαση των παραβατών στο ασύρματο δίκτυο χωρίς να τους δίνεται ποτέ ξανά η δυνατότητα να ξανα-εισέλθουν.

Η υπηρεσία αυτή έχει σκοπό την κάλυψη των βασικών διαδικτυακών αναγκών (Email, Google, Επίσκεψη ιστοσελίδων, Social Web, Skype) των κατοίκων του συνεταιρισμού και όxι την μεταφόρτωση ταινιών που άλλωστε είναι και παράνομη.