Έξοδα ΠΟΣΥΠΑΤΕ

Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του ΠΟΣΥΠΑΤΕ το ΔΣ θα παρουσιάζει στην παρούσα ιστοσελίδα αναλυτικά ΟΛΑ τα έξοδα που κάνει για την επίτευξη των στόχων του. Στο παρακάτω λογιστικό φύλλο παρουσιάζεται κάθε δαπάνη με τα εξής στοιχεία: Ημ/νία Δαπάνης, Ποσό, Όνομα Εισπράξα, Αιτιολογία Δαπάνης.

Έξοδα ΠΟΣΥΠΑΤΕ