Δήλωση Καμένων Λαμπτήρων Φωτισμού

Εντοπίστε στο διάγραμμα "Λαμπτήρες ΠΟΣΥΠΑΤΕ" τους στύλους της ΔΕΗ με τους καμένους λαμπτήρες και σημειώστε τα νούμερά τους (χωρίζοντάς τα με κόμμα) στην παρακάτω φόρμα.