Ημερολόγιο

Εδώ θα κοινοποιούνται σημαντικά γεγονότα που αφορούν τον ΠΟΣΥΠΑΤΕ και την περιοχή Αμουδίου, Μαδέ & Λυγαριάς Ηρακλείου Κρήτης.