Το καταστατικό μας

Καταστατικό ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2014 Final