Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινότητα τους. Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το συνάνθρωπο.

Ο συνεταιρισμός μας έχει συνεχή ανάγκη από παρεμβάσεις/βελτιώσεις/εργασίες πολλές από τις οποίες μπορούμε να τις κάνουμε μόνοι μας βελτιώνοντας την ζωή μας, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο, εξοικονομώντας χρήματα τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε σε άλλες δράσεις. Τα μέλη του συνεταιρισμού μας και τα μέλη των οικογενειών τους, ασκούν επαγγέλματα και έχουν δεξιότητες που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μας αυτές. Το μόνο που χρειάζεται είναι εθελοντικό πνεύμα προσφοράς.

Ο συνεταιρισμός μας στην παρούσα φάση φιλοδοξεί να υλοποιήσει τα παρακάτω έργα:

  • Στοκάρισμα, αστάρωμα και βάψιμο του κλιμακοστασίου των γραφείων ΠΟΣΥΠΑΤΕ.

  • Στοκάρισμα, αστάρωμα και βάψιμο του εσωτερικού των γραφείων ΠΟΣΥΠΑΤΕ.

  • Καθαρισμός του εσωτερικού των γραφείων ΠΟΣΥΠΑΤΕ αφού τελειώσουν τα 2 παραπάνω.

  • Μεταφορά των επίπλων που δωρίθηκαν στον συνεταιρισμό μας από την Α.Τ.Ε στο γραφείο μας αφού τελειώσουν τα 3 παραπάνω.

  • Φύτευση του κοινόχρηστου χώρου έξω από τον Βιολογικό μας (Απαιτείται σχεδιασμός/μελέτη του χώρου, αγορά των φυτών από τον συνεταιρισμό, και η φύτευσή τους).

  • Τοποθέτηση των πινακίδων με τα ονόματα των δρόμων (Έχει γίνει η προμήθεια των πινακίδων. Απαιτείται η στερέωση κάποιων πινακίδων σε μεταλλικούς στύλους και η τοποθέτησή τους στις γωνίες των δρόμων).

  • Χορτοκοπή & κλάδεμα διαφόρων κοινοχρήστων χώρων. (Ο συνεταιρισμός διαθέτει χορτοκοπτικό και αλυσοπρίονο).

  • Αποκομιδή και καύση κλαδιών από διάφορους κοινόχρηστους χώρους του συνεταιρισμού.

  • Οργάνωση του αρχείου του συνεταιρισμού και καταγραφή - ψηφιοποίηση των περιεχομένων του (Η διαδικασία έχει αρχίσει αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια).

  • Χρειαζόμαστε την υλοποίηση της μελέτης της παιδικής χαράς του συνεταιρισμού (Έχει ζητηθεί ήδη μία έτοιμη μελέτη από άλλη παιδική χαρά του δήμου Ηρακλείου και μπορούμε να προσαρμόσουμε εκείνη στις δικές μας ανάγκες).

  • Χρειαζόμαστε την επικαιροποίηση των μελετών του γηπέδου Basket & Tennis ώστε να έχουμε έτοιμες μελέτες διαθέσιμες σε τυχόντα προγράμματα χρηματοδότησης του Δήμου Μαλεβιζίου ή άλλων φορέων.

  • Χρειαζόμαστε μία συγκοινωνιακή μελέτη για να κατατεθεί στον δήμο και να τοποθετηθούν σήματα οδικής κυκλοφορίας.

  • Έχει ήδη εγκατασταθεί δίκτυο δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στον συνεταιρισμό που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία με 10 αναμεταδότες σε ισάριθμες ταράτσες. Για να πυκνώσουμε το δίκτυο αυτό και να βελτιωθεί το σήμα του και η εμβέλειά του χρειαζόμαστε κι άλλες ταράτσες για να τοποθετήσουμε αναμεταδότες. Όποιος θέλει να βοηθήσει προσφέροντας την ταράτσα του ας επικοινωνήσει με το Δ.Σ.

Καλούμε τα μέλη του συνεταιρισμού μας να εκδηλώσουν τον εθελοντισμό τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα δηλώνοντας τα στοιχεία τους και τις γνώσεις/δεξιότητες που διαθέτουν. Το Δ.Σ. ΠΟΣΥΠΑΤΕ θα οργανώσει ομάδες εργασίας με τους εθελοντές ώστε στο χρόνο που διαθέτουν να δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενό τους προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Δείτε ΕΔΩ όσους ήδη έχουν δηλώσει εθελοντές.