Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας Μέλους

Για να επικαιροποιηθεί η βάση δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του ΠΟΣΥΠΑΤΕ και να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες ώστε να βελτιώσουμε την διάχυση των πληροφοριών, παρακαλούνται ΟΛΑ τα μέλη του ΠΟΣΥΠΑΤΕ να συμπληρώσουν την παρακάτω "Αλλαγή στοιχείων Μέλους".

Με την κατοχή του κινητού τηλεφώνου και/ή του email των μελών, το ΔΣ του ΠΟΣΥΠΑΤΕ θα μπορεί να ενημερώνει και να ειδοποιεί αμεσότερα τα μέλη του για τις δράσεις και τα θέματα που αφορούν το συνεταιρισμό μας.