Υπηρεσίες ΠΟΣΥΠΑΤΕ

Με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που ο ΠΟΣΥΠΑΤΕ παρέχει στα μέλη του, διαθέτουμε τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

 • Έγγραφα - Κείμενα

  • όπου θα βρείτε διάφορα έγγραφα & αρχεία σχετικά με την λειτουργία του ΠΟΣΥΠΑΤΕ

 • Ημερολόγιο

  • όπου θα κοινοποιούνται σημαντικά γεγονότα που αφορούν τον ΠΟΣΥΠΑΤΕ και την περιοχή Αμουδίου, Μαδέ & Λυγαριάς Ηρακλείου Κρήτης.

 • Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας Μέλους

  • όπου τα μέλη ΠΟΣΥΠΑΤΕ μπορούν να ενημερώσουν το ΔΣ για τυχούσα αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας τους.

 • Δήλωση Καμένων Λαμπτήρων Φωτισμού

  • μέσω της οποίας τα μέλη μπορούν να δηλώσουν και να ενημερώσουν ηλεκτρονικά την Υπηρεσία Φωτισμού του Δήμου Γαζίου για τις καμένες λάμπες φωτισμού που βρίσκονται έξω και γύρω από τα σπίτια τους ή οπουδήποτε αλλού εντός των συνόρων του συνεταιρισμού.

 • Πώληση/Εκμίσθωση Ακινήτου

  • Για την εξυπηρέτηση των μελών του συνεταιρισμού που επιθυμούν να πωλήσουν ή να ενοικιάσουν ακίνητο που κατέχουν εντός του συνεταιρισμού μας.

 • Αγορά/Μίσθωση Ακινήτου

  • Για την εξυπηρέτηση των φίλων του συνεταιρισμού που επιθυμούν να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν ακίνητο εντός του συνεταιρισμού μας.

 • ΠΟΣΥΠΑΤΕ Free-WiFi

  • Ο ΠΟΣΥΠΑΤΕ στο πλαίσιο δράσεων για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, έχει δρομολογήσει την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου (WiFi) τεχνολογίας Mesh για την δωρεάν πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών του συνεταιρισμού στο διαδίκτυο (Internet).