Έγγραφα - Κείμενα

Εδώ θα βρείτε διάφορα έγγραφα & αρχεία σχετικά με την λειτουργία του ΠΟΣΥΠΑΤΕ

ΦΕΚ Δ 416 - 30.08.1985 - Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις.

ΦΕΚ Δ 394 - 16.06.1989 - Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού "Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης"

ΠΔ 93/1987 - Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών οργανισμών. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52 - 16.04.1987

Μελέτη Υψομετρικού Δικτύου (ΝΕΟ) 2.TIF - Μελέτη Υψομετρικού Δικτύου όλης της έκτασης του ΠΟΣΥΠΑΤΕ. (Κλίμακα 1:1000)

Διάγραμμα Εφαρμογής Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού 3.TIF - 3ο απόσπασμα Διαγράμματος Εφαρμογής Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού με συντεταγμένες και κτηματολογικό πίνακα με το εμβαδόν των οικοπέδων (Κλίμακα 1:500)

Διάγραμμα Εφαρμογής Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού 2.TIF - 2ο απόσπασμα Διαγράμματος Εφαρμογής Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού με συντεταγμένες και κτηματολογικό πίνακα με το εμβαδόν των οικοπέδων (Κλίμακα 1:500)

Διάγραμμα Εφαρμογής Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού 1.TIF - 1ο απόσπασμα Διαγράμματος Εφαρμογής Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού με συντεταγμένες και κτηματολογικό πίνακα με το εμβαδόν των οικοπέδων (Κλίμακα 1:500)