Modus Vivendi = Τρόπος Ζωής

Με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής μας και της συνολικής αισθητικής του συνεταιρισμού μας το ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ αποφάσισε την αποτύπωση ορισμένων συστάσεων - κανόνων προς τους κατοίκους του, με την ελπίδα ότι όλοι μας θα τις ακολουθήσουμε και θα τους σεβαστούμε. Σε μία περίοδο κρίσεως όπως αυτή που περνάμε, η διαπίστωση ότι η κρίση δεν διέπει μόνο την οικονομική πλευρά της ζωής μας, αλλά και τις αξίες μας, τον σεβασμό, το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη μας προς τον γείτονα και κατά συνέπεια την κοινωνική μας συνοχή, είναι πολύ σημαντική. Σε καιρούς που εύκολα επιρρίπτουμε ευθύνες σε άλλους είναι σημαντικό να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να εξετάσουμε πρώτα την δική μας συμπεριφορά. Πρωταρχικός στόχος είναι να διορθώσουμε τον εαυτό μας ώστε να γίνουμε οι ίδιοι “Ιδανικοί Πολίτες”, πριν απαιτήσουμε από τους άλλους να αλλάξουν. Ελπίζουμε ότι οι παρακάτω συστάσεις θα βοηθήσουν όλους μας να το επιτύχουμε.

Ακολουθούν ομαδοποιημένοι κατά κατηγορία ορισμένοι κανόνες (ας μας επιτραπεί η έκφραση) “καλής συμπεριφοράς” τους οποίους σας παρακαλούμε να διαβάσετε (εσείς και όλοι οι κάτοικοι της οικίας σας) και να ακολουθήσετε. Έχουμε την βεβαιότητα ότι η πιστή εφαρμογή τους από όλους μας θα αλλάξει θεαματικά τις συνθήκες ζωής μας στον συνεταιρισμό μας.

Γενικά για τον Συνεταιρισμό μας

· Ο συνεταιρισμός στον οποίο ζούμε είναι δικαίωμα και περιουσία όλων μας. Τα περιουσιακά του στοιχεία, οι κοινόχρηστοι χώροι του, οι εγκαταστάσεις του φτιάχτηκαν με πολύ κόπο και χρήματα.

· Κάθε ζημιά του συνεταιρισμού μας είναι ζημιά στις τσέπες όλων μας.

· Η εύρυθμη λειτουργία του, η οικονομική του ευρωστία, η βοήθεια προς τα εκλεγμένα όργανά του επηρεάζει και αντανακλάται καθημερινά στις ζωές μας και τις περιουσίες μας.

· Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του, η συντήρηση και επέκταση των εγκαταστάσεών του, η βελτίωση της αισθητικής των χώρων του, και η καθαριότητά του, αναβαθμίζει και προσθέτει υπεραξία στις μερίδες μας.

· Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι ο συνεταιρισμός μας δεν είναι μία οντότητα που κάποιοι άγνωστοι διαχειρίζονται και δεν μας αφορά, αλλά είναι κτήμα όλων μας, τον διαχειριζόμαστε όλοι μας, μας αφορά άμεσα, επηρεάζει τις ζωές μας και οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε για αυτόν όπως ενδιαφερόμαστε για το σπίτι μας.

· Το ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ εκλέχτηκε για να ακούσει κάθε ιδέα - παράπονο - επιθυμία σας σχετικά με τον συνεταιρισμό μας και να προσπαθήσει να την ικανοποιήσει στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε θέμα που νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλα τα προβλήματα αν κάποιος δεν μας τα κοινοποιήσει.

Σκουπίδια

· Οφείλουμε να συσκευάζουμε τα απορρίμματά μας σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει να τοποθετούμε πάντα στους κάδους αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η Τεχνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι αρμόδιες για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων.

· Κατά την τοποθέτηση σκουπιδιών στους κάδους, κλείνουμε πάντα το καπάκι τους ακόμα και αν το βρούμε ανοικτό. Τα σκουπίδια σε ανοικτούς κάδους γίνονται βορά αδέσποτων και μη ζώων καθώς επίσης παρασύρονται από τον άνεμο ρυπαίνοντας το περιβάλλον

· Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της περιοχής και πρωτίστως την δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η εναπόθεση σκουπιδιών έξω από τους κάδους. Αν για κάποιο λόγο οι κάδοι είναι γεμάτοι, ας τα πάμε σε κάδους που βρίσκονται σε άλλο σημείο στο συνεταιρισμό και αν και αυτοί είναι γεμάτοι ας κρατήσουμε τα σκουπίδια μία μέρα ακόμα στα σπίτια μας, μέχρι να αδειάσουν οι κάδοι.

· Δεν επιτρέπεται να βγάζουμε ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. (Τηλ: 2813-400644). Όταν ειδοποιήσουμε την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, τοποθετούμε τα απορρίμματα σε σημείο που δεν εμποδίζεται η διέλευση των πεζών ή η κυκλοφορία οχημάτων.

· Απαγορεύεται ρητά να πετάμε απορρίμματα και μικρο-συσκευασίες στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους και ελευθέρους χώρους (πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) του Συνεταιρισμού. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Η τήρηση του παρόντος εναπόκειται στην ευαισθησία του καθενός.

Ανακύκλωση

Στον Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών. Οι κάτοικοι οφείλουν :

· να συμβάλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο διαλογής και συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.

· να διαχωρίζουν τα απορρίμματα κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί ,πλαστικό λευκοσίδηρο και αλουμίνιο και να τα απορρίπτουν στους ειδικούς (μπλε) κάδους ανακύκλωσης χωρίς να τα αναμιγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα.

· Όταν οι συμβατικοί κάδοι είναι γεμάτοι, δεν πετάμε τα συμβατικά μας σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης. Οι κάδοι ανακύκλωσης είναι ΜΟΝΟ για ανακυκλώσιμα υλικά.

Καθαριότητα οικοπέδων

· Οι κάτοικοι (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους, και των ορίων του οικοπέδου τους, και να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά.

· Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.

· Μετά την αποψίλωση των οικοπέδων τους οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προβαίνουν στην καύση των παραγώγων της αποψίλωσης σε μέρα χωρίς άνεμο, λαμβάνοντας μέτρα πυρόσβεσης για την αποφυγή πυρκαγιάς. Ας σημειωθεί ότι η καύση κατά την αντιπυρική περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) απαγορεύεται.

· Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά από σχετικές συστάσεις, το ΔΣ έχει το δικαίωμα να καθαρίσει / αποψιλώσει το οικόπεδο, και να επιβάλλει χρέωση για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των οικοπέδων τους, εφόσον δε φροντίζουν από μόνοι τους γι αυτά.

Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών :

· Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.

· Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (Τηλ: 2813-400644) και τοποθετούνται σε σημείο που δεν εμποδίζεται η διέλευση των πεζών ή η κυκλοφορία οχημάτων.

· Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν απορρίπτουμε τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους περιμένοντας να τα μαζέψει κάποιος άλλος ή ο συνεταιρισμός.

· Ας σημειωθεί ότι απαγορεύεται η κοπή οιουδήποτε δένδρου χωρίς την απαραίτητη άδεια του ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ.

Κατοικίδια

Είναι γνωστή και αναγνωρισμένη η αξία και το όφελος των ζώων συντροφιάς στην ζωή μας. Ιδιαίτερα σε μία περιοχή παραθεριστική και απομακρυσμένη από αστικά κέντρα όπως η δική μας, η φιλοξενία σκύλου εξυπηρετεί και στόχους ασφάλειας. Παρόλα αυτά η αλόγιστη ή ανεύθυνη κατοχή τους μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των γειτόνων μας οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα στην ησυχία και ηρεμία τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους συνεταίρους για τα ακόλουθα:

· Η κατοχή πάνω του 1-2 ζώων είναι υπερβολή και πρέπει να σκεπτόμαστε και τους συνανθρώπους μας. Επειδή αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη η εκδίωξη των υπεράριθμων ζώων με τα οποία οι συνέταιροι δύναται να είναι συναισθηματικά δεμένοι, το ΔΣ παρακαλεί τα μέλη, με το βιολογικό τέλος των ζώων τους, να μην προβαίνουν σε αντικατάστασή τους αν ήδη κατέχουν άλλο ζώο. Είναι απαραίτητο να κρατήσουμε τον αριθμό των σκύλων σε λογικά νούμερα διαφορετικά η ζωή όλων μας θα γίνει αφόρητη.

· Πρόσφατα αναφέρθηκε η εγκληματική δολοφονία των ζώων μέλους μας από γείτονά του μέσω δηλητηρίασης (κοινώς φόλα). Τέτοιες αποκρουστικές πράξεις δεν συνάδουν με πολιτισμένους ανθρώπους και ρέπουν προς αποκλίνουσες ή ακόμα και παρανοϊκές συμπεριφορές. Τέτοιες πρακτικές αφήνουν βαθιά σημάδια στις ψυχές των ανθρώπων που χάνουν με τέτοιο οδυνηρό τρόπο ζώα που αγαπούν σαν παιδιά τους δεν θα γίνουν σε καμία περίπτωση ανεκτές.

· Οι ιδιοκτήτες σκύλων παρακαλούνται να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο για να μην ηχορυπαίνουν τα ζώα τους. (π.χ. Εκπαίδευση, εγκλεισμός τους κατά τις νυκτερινές ώρες ή ώρες κοινής ησυχίας, άμεσος κατευνασμός τους όταν αρχίσουν να γαβγίζουν ή να ουρλιάζουν κλπ).

· Κατά τον καθημερινό τους περίπατο τα μέλη δεν αφήνουν ποτέ ελεύθερα τα ζώα τους (ιδιαίτερα τα μεγαλόσωμα σκυλιά) και πάντα τα κρατούν με κατάλληλο λουρί. Εξυπακούεται ότι δεν τα αφήνουμε ασυνόδευτα να τριγυρίζουν στον συνεταιρισμό. Αυτό είναι επικίνδυνο και για τα σκυλιά (αυτοκίνητα, καυγάδες με άλλα σκυλιά) και για τους κατοίκους που εκτός του ότι μπορεί να επιτεθούν σε κάποιο παιδί ή ενήλικα, μπορούν να προκαλέσουν και κάθε λογής ατύχημα. Είναι επίσης πολύ ενοχλητικό καθώς τα ελεύθερα σκυλιά περνούν μπροστά από τις οικίες εξοργίζοντας άλλα σκυλιά μέσα τους με αποτέλεσμα μία μόνιμη ηχορύπανση.

· Οι συνοδοί των σκύλων οφείλουν να μαζεύουν τα περιττώματά τους μέσα σε σακούλες και να τα ρίχνουν στους κάδους απορριμμάτων Η συσσώρευση περιττωμάτων είναι πολύ αντιαισθητική και υποβαθμίζει πολύ το περιβάλλον. Οι πραγματικοί φιλόζωοι το αντιλαμβάνονται.

Οικοδομικές εργασίες

Από το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του συνεταιρισμού καθίσταται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ οικοδόμηση των μερίδων επιλέγοντας οποιονδήποτε από τους 12 εγκεκριμένους τύπους κατοικιών (βλ.:http://www.posypate.gr/gallery ). Κάθε παρέκκλιση από αυτούς θεωρείται πολεοδομική παράβαση.

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς.

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Οι κάτοικοι πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνουν τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.) ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.

Υπόλοιπα οικοδομικών εργασιών

· Μπάζα που προέρχονται από μικρο-επισκευές μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται.

· Τα εν λόγω απορρίμματα και μπάζα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και συσκευασμένα μέσα σε ειδικές σακούλες και να μην είναι περισσότερες από τριάντα (30) σακούλες, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται σε container, που δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την διέλευση των οχημάτων.

· Στην περίπτωση που τα μπάζα επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Για το λόγο τούτο τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται ποινές που προβλέπει το άρθρο119 του Ν.1892/90.

Αυτοκίνηση

Η στενότητα των οδών του συνεταιρισμού μας επιβάλει την στάθμευση των αυτοκινήτων μας στους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης εντός των οικοπέδων μας. Εάν αυτοί δεν επαρκούν σταθμεύουμε σε χώρους όπου δεν θα εμποδίζουν την διέλευση και/ή τους ελιγμούς των διερχόμενων αυτοκινήτων.

Οι πεζόδρομοι όπως αναφέρει και το όνομά τους είναι για τους πεζούς, ως εκ τούτου απαγορεύεται η στάθμευση στους πεζόδρομους.

Επίσης απαγορεύεται η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα καθώς η στενότητα των δρόμων και η περιορισμένη ορατότητα σε πολλές στροφές και διασταυρώσεις μπορούν να αποβούν μοιραία κατά την πρόκληση κάποιου ατυχήματος.

Ύδρευση

Είναι γνωστό σε όλους μας το πρόβλημα λειψυδρίας και τα γενικότερα προβλήματα προμήθειας νερού που έχει η περιοχή μας. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι κάτοικοι του συνεταιρισμού μας να κάνουν λελογισμένη χρήση του νερού ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες που προτείνει η ΔΕΥΑΓ:

· Να επισκευάζετε αμέσως όλες τις διαρροές που διαπιστώνετε στις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα τις διαρροές στα καζανάκια, γιατί προκαλούν τεράστια σπατάλη νερού. Καζανάκι που τρέχει, βρύση που στάζει, χαλασμένο φλοτέρ στο ντεπόζιτο μπορούν να ανεβάσουν την κατανάλωση-σπατάλη του νερού και μοιραία και τον λογαριασμό σας.

· Να πλένετε το ή τα αυτοκίνητά σας σε αραιά χρονικά διαστήματα, χωρίς λάστιχο και με την χρήση κουβά και σφουγγαριού.

· Να πλένετε τις αυλές και τα σπίτια με σφουγγαρίστρες και όχι με λάστιχο.

· Να ποτίζετε τα φυτά και τα λουλούδια του μπαλκονιού σας με ποτιστήρι, ή με δίκτυο άρδευσης με σταλάκτες νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, τότε δηλαδή που η εξάτμιση είναι περιορισμένη και συνεπώς χρειάζεται λιγότερη ποσότητα νερού.

· Μην ανοίγετε τις βρύσες του νιπτήρα και της κουζίνας μέχρι το τέρμα, εφόσον μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και με λιγότερο νερό.

· Μην σπαταλάτε νερό για το κατάβρεγμα αυλών, βεραντών, μπαλκονιών και πεζοδρομίων, με σκοπό την δημιουργία πιο δροσερής ατμόσφαιρας.

· Χρησιμοποιείτε τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μόνο όταν γεμίσουν, ρυθμίζοντάς τα στο οικονομικό πρόγραμμα και αποφεύγετε τις συχνές χρήσεις για λίγα ρούχα ή πιάτα.

· Μην αφήνετε ανοικτές τις βρύσες όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας ή όταν ξυρίζεστε ή όταν σαπουνίζετε τα πιάτα.

· Προτιμήστε να κάνετε ντους από το να γεμίζετε την μπανιέρα σας για να πλύνετε το σώμα σας.

· Προσέχετε τα παιδιά σας και μην τα αφήνετε να σπαταλούν νερό παίζοντας με ανοικτές τις βρύσες του σπιτιού σας.

Αποχέτευση

Για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού μας (τον οποίο διαχειριζόμαστε και συντηρούμε μόνοι μας) είναι απαραίτητο να τηρούνται τα ακόλουθα:

· Απαγορεύεται η σύνδεση των υδρορροών των κατοικιών με τον αγωγό αποχετεύσεως.

· Δεν πετάμε λάδια αυτοκινήτων ή άλλα τοξικά υγρά στην αποχέτευση.

· Δεν πετάμε τα χαρτιά τουαλέτας ή άλλα αντικείμενα μέσα στην λεκάνη.

Άρδευση

Βρισκόμαστε σε διαδικασία έρευνας αγοράς για την επισκευή ή αντικατάσταση του δικτύου άρδευσης των κοινόχρηστων χώρων του συνεταιρισμού που χρησιμοποιεί το νερό που παράγει ο βιολογικός μας. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του θα είναι ένα δίκτυο ρυθμισμένο να λειτουργεί σωστά με τις υπάρχουσες παροχές και σημεία αρδεύσεως. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν τα ακόλουθα:

· Απαγορεύεται :

    • η διάτρηση των σωλήνων άρδευσης

    • η προσθήκη / αφαίρεση οποιουδήποτε από τα δομικά του στοιχεία

    • η με οποιοδήποτε τρόπο επέκτασή του

    • το άνοιγμα / κλείσιμο των παροχών του

    • και γενικότερα οποιαδήποτε επέμβαση πάνω του

· Οποιαδήποτε επιθυμία σχετική με την άρδευση πρέπει να γνωστοποιείται στο ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ. Θα την εξετάζουμε και θα την υλοποιούμε εάν είναι δυνατόν σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια

· Η απομακρυσμένη από τα αστικά κέντρα θέση του συνεταιρισμού μας καθιστά την ασφάλεια ως θέμα που απασχολεί όλους μας. Για το λόγο αυτό το ΔΣ προτείνει στους κατοίκους του συνεταιρισμού μας την υιοθέτηση ενός εύκολου και δοκιμασμένου με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, συστήματος προστασίας, το Neighbourhood Watch. (σε ελεύθερη μετάφραση “Φύλαξη της γειτονιάς”). Με το σύστημα αυτό όλοι οι κάτοικοι μίας περιοχής, γνωρίζουν τους γείτονές τους και τηλέφωνά τους. Ταυτόχρονα, κάθε φορά που θα παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις, ύποπτα άτομα, φώτα στην μέση της νύκτας ενώ γνωρίζουν ότι ο γείτονας απουσιάζει κλπ., καλούν στο τηλέφωνο τους γείτονες και/ή την αστυνομία. Επιβλέποντας μόνοι μας την περιοχή μας μπορούμε να πετύχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Το ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ ενθαρρύνει την επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ των γειτόνων για το σκοπό αυτό.

· Ο καλός δημοτικός φωτισμός εκτός από χρηστικός εξυπηρετεί και σκοπούς ασφαλείας. Για τον λόγο αυτό στην ιστοσελίδα ΠΟΣΥΠΑΤΕ (http://www.posypate.gr/lamptires) μπορείτε να βρείτε μία ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης καμένων λαμπτήρων μέσω της οποίας μπορείτε να δηλώσετε τους καμένους λαμπτήρες έξω και γύρω από το σπίτι σας και έτσι αυτομάτως να ενημερωθεί ηλεκτρονικά η Υπηρεσία Φωτισμού του Δήμου Γαζίου για την αντικατάστασή τους.

Γενικά Θέματα.

Ηχορύπανση

· Όσο αυξάνεται η πυκνότητα και ο αριθμός των κατοίκων του συνεταιρισμού μοιραία θα αυξάνουν και τα επίπεδα θορύβου που παράγουμε. Καλό θα είναι λοιπόν να παγιώσουμε κάποιες συνήθειες για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο.

· Δεν τροποποιούμε τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών και δεν μαρσάρουμε ασκόπως οδηγώντας.

· Προσπαθούμε να κρατάμε χαμηλά τα επίπεδα του θορύβου μας (φωνές, εργασίες επισκευών, εργασίες κήπου κλπ), ιδιαίτερα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

· Εξυπακούεται ότι μία εορτή ή το γλέντι κάποιου γείτονα μία ή δύο φορές τον χρόνο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και ανεκτικότητα ώστε να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο.

Ταχυδρομική Εξυπηρέτηση

· Οι κάτοικοι του συνεταιρισμού μας παρακαλούνται και ενθαρρύνονται να αποκτήσουν ταχυδρομική θυρίδα στην είσοδο του συνεταιρισμού. Όσοι δεν έχουν παρακαλούνται να έλθουν σε επαφή με το ΔΣ.

· Όσοι ήδη έχουν θυρίδα, παρακαλούνται να αλλάξουν άμεσα την ταχυδρομική διεύθυνση στους φορείς που αλληλογραφούν καθώς ο ταχυδρόμος θα πάψει να παραδίδει αλληλογραφία που δεν αναφέρει την ταχυδρομική θυρίδα μετά το τέλος του 2010.

Αφισοκόλληση - Διαφημίσεις

· Απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων ιδιωτικών, δημοτικών και δημοσίων κτιρίων, δρόμων και πεζοδρομίων σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1491/84.

· Απαγορεύεται η τοποθέτηση επί των πεζοδρομίων, στύλων ΔΕΗ, τοιχίων οικιών διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων, ανακοινώσεων και διαφημίσεων. Στην κεντρική (πάνω) είσοδο του συνεταιρισμού υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων όπου οποιοδήποτε μέλος μπορεί να τοποθετήσει κατόπιν συνεννοήσεως με το ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενοικιαστήριο κλπ επιθυμεί.

Δωρεάν Ασύρματη Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Σε συνεργασία με την Εταιρεία ανοικτού Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), ο συνεταιρισμός μας έχει δρομολογήσει την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου (WiFi) για την δωρεάν πρόσβαση των κατοίκων του στο διαδίκτυο (Internet). Θα τοποθετηθούν αναμεταδότες στις ταράτσες επιλεγμένων οικιών με στόχο την κάλυψη όλης της έκτασης του συνεταιρισμού. Όσο περισσότεροι αναμεταδότες τοποθετηθούν τόσο καλύτερη κάλυψη επιτυγχάνεται. (Παρακαλούνται οι κάτοικοι που επιθυμούν να βοηθήσουν με την τοποθέτηση ενός αναμεταδότη – μεγέθους πακέτου τσιγάρων – στην ταράτσα τους να επικοινωνήσουν με το ΔΣ).

Με την ολοκλήρωση του έργου, παρακαλούνται οι κάτοικοι του συνεταιρισμού που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας να αποφύγουν την μεταφόρτωση (κατέβασμα) πολύ μεγάλων αρχείων (π.χ. ταινίες, Μουσικά CDκλπ) καθώς αυτή η συνήθεια θα υποβαθμίζει την ποιότητα της υπηρεσίας. Ο διαχειριστής του δικτύου, θα απαγορεύει την πρόσβαση των παραβατών στο ασύρματο δίκτυο χωρίς να τους δίνεται ποτέ ξανά η δυνατότητα να ξανα-εισέλθουν.

Η υπηρεσία αυτή έχει σκοπό την κάλυψη των βασικών διαδικτυακών αναγκών (Email, Google, Επίσκεψη ιστοσελίδων, Social Web, Skype) των κατοίκων του συνεταιρισμού και όxι την μεταφόρτωση ταινιών που άλλωστε είναι και παράνομη.

Ιστοσελίδα ΠΟΣΥΠΑΤΕ (http://www.posypate.gr)

Ελπίζουμε ότι η νέα ιστοσελίδα του συνεταιρισμού μας θα αποτελέσει βασικό εργαλείο επικοινωνίας μας. Μεταξύ άλλων στην νέα μας ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε: τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού συμβουλίου, το καταστατικό του συνεταιρισμού, πίνακα ανακοινώσεων, τον προγραμματισμό και εξέλιξη των δράσεων που έχει αναλάβει το ΔΣ, ημερολόγιο γεγονότων, χώρο συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων (Forum), αναλυτική κατάσταση εξόδων για την επίτευξη των στόχων μας, on-line φόρμα δήλωσης καμένων δημοτικών λαμπτήρων, λίστα με τα μέλη του συνεταιρισμού (μόνο όσους επιθυμούν να εμφανίζονται), φωτογραφίες του συνεταιρισμού μας, αρχιτεκτονικά σχέδια των 12 τύπων κατοικιών που επιτρέπονται, ρυμοτομικό διάγραμμα του συνεταιρισμού μας, οn-line φόρμα αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας των μελών, χάρτη με τα ονόματα οδών και πλατειών μας.

Γιώργος Ανδρεαδάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για το Δ.Σ. ΠΟΣΥΠΑΤΕ,

Δημήτρης Κατρινάκης

Γραμματέας Δ.Σ.