Αίτημα χορήγησης αδείας ανέγερσης μικρής εκκλησίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: Feb 06, 2013 10:1:32 AM

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ                                         ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 30/5/2012 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙ                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  6

ΟΙΚΙΣΜΟΣ «ΑΜΜΟΥΔΙ»

ΛΥΓΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

                                                                                    Προς:  ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΚΡΗΤΗΣ

                       

 

ΘΕΜΑ : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ  ΜΙΚΡΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

 

 

Σεβασμιώτατε,

 

 

Το Δ.Σ.  του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αμμουδίου  με την παρούσα επιστολή,  σας παρακαλεί όπως μας χορηγήσετε άδεια ανέγερσης μικρής Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, σε οικόπεδο την χρήση του οποίου έχει παραχωρήσει ο Δήμος Μαλεβιζίου (με την υπ’ αριθμ. 198/2012 απόφασή του )  στο Σύλλογό μας έπειτα από σχετικό μας αίτημα.

Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται μέσα στα όρια του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Μαλεβιζίου σύμφωνα μ ε το Π.Δ. 93/87.

Πρόκειται για οικόπεδο εντός κοινόχρηστου-κοινωφελούς  χώρου ο οποίος έχει χωροθετηθεί για αυτή την χρήση, σύμφωνα με το ΦΕΚ: Δ 394 – 16/6/1989, Διάταγμα 2, Άρθρο 2, παρ. 2 και η κυριότητα του οποίου ανήκει στο σύνολό του στο Δήμου Μαλεβιζίου.

Για την ανέγερση της Εκκλησίας υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη από το ΠΕΧΩΔΕ, καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια από την εταιρεία  «ΚΡΗΤΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ»  με αρχιτέκτονα τον Κ.  Ιωάννη Περτσελάκη. 

Σας  επισυνάπτουμε αυτά τα σχέδια και σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου μας η εν λόγω Εκκλησία θα είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή και θα κατασκευαστεί αποκλειστικά με έξοδα του συλλόγου μας.

 

                                                                                Με εκτίμηση

                                                                                για το Διοικητικό Συμβούλιο