Ανακοινώσεις - Νέα

Γενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2019

αναρτήθηκε στις 9 Ιουν 2019, 11:27 μ.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 11 Ιουν 2019, 5:46 μ.μ. ]

Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,

Γάζι, 71500, Κρήτη

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδαhttp://www.posypate.gr

Ηράκλειο, 31/05/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 12/6/2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Κεντρικό Κατάστημα Λ. Ικάρου 5, Ηράκλειο) με θέματα:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2018 και των οικονομικών καταστάσεων.

 2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

 3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2018, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

 4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2019

 5. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου


Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 19/6/2019 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Αν πάλι κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 26/6/2019 στις 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχετε εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές σας.


Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ανδρεαδάκης
 Ο ΓραμματέαςΔημήτριος Κατρινάκης
Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2019


1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2018 και των οικονομικών καταστάσεων.
    Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.
2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου. 
    Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2018, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. 
    Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2019
    Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2019 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες. 
5. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. 
    Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Εποπτικού Συμβουλίου καθώς λήγει η τριετής θητεία τους. 


Παρακάτω επισυνάπτονται τα αρχεία:
 • Απολογισμός Πεπραγμένων για το 2018
 • Ισολογισμός ΠΟΣΥΠΑΤΕ για το 2018
 • Επιστολή προς τα ΜέληΓενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2018

αναρτήθηκε στις 1 Ιουν 2018, 7:30 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 9 Ιουν 2018, 7:00 π.μ. ]

Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,

Γάζι, 71500, Κρήτη

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδαhttp://www.posypate.gr

Ηράκλειο, 13/05/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 13/6/2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Κεντρικό Κατάστημα Λ. Ικάρου 5, Ηράκλειο) με θέματα:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2017 και των οικονομικών καταστάσεων.

 2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

 3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2017, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

 4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2018

 5. Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού ως προς τις ειδικές κατασκευές στις ταράτσες των σπιτιών.

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 20/6/2017 στις 18:00 στον ίδιο τόπο  και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχετε εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές σας.

 Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ανδρεαδάκης
 Ο ΓραμματέαςΔημήτριος Κατρινάκης
Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2018


1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2017 και των οικονομικών καταστάσεων.
    Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.
2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου. 
    Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2017, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. 
    Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2018
    Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2018 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες.
5. Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού ως προς τις ειδικές κατασκευές στις ταράτσες των σπιτιών.
    Έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες ταράτσες έχουν τοποθετηθεί κατασκευές που ξεπερνούν το όριο των 2μ που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΟΣΥΠΑΤΕ, υποβαθμίζοντας έτσι αισθητικά τόσο τις ίδιες τις κατοικίες όσο και το περιβάλλον.
    Θα συζητηθεί το θέμα αυτό και θα αποφασισθούν περαιτέρω ενέργειες.ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΎΝ ΕΔΩ ΤΑ:
 • Απολογισμός Πεπραγμένων για το 2017
 • Ισολογισμός ΠΟΣΥΠΑΤΕ για το 2017
 • Επιστολή προς τα Μέλη

Παρακαλούμε επιστρέψτε για να τα διαβάσετε.

Γενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2017

αναρτήθηκε στις 13 Ιουν 2017, 7:29 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 13 Ιουν 2017, 7:31 π.μ. ]

Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,

Γάζι, 71500, Κρήτη

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδαhttp://www.posypate.gr

Ηράκλειο, 20/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 21/6/2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Κεντρικό Κατάστημα Λ. Ικάρου 5, Ηράκλειο) με θέματα:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2016 και των οικονομικών καταστάσεων.

 2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

 3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2016, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

 4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2017

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 28/6/2017 στις 18:00 στον ίδιο τόπο  και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχετε εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές σας.

 Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ανδρεαδάκης
 Ο ΓραμματέαςΔημήτριος Κατρινάκης
Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2017


1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2016 και των οικονομικών καταστάσεων.
    Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.
2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου. 
    Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2016, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. 
    Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2017
    Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2017 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες. ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΎΝ ΕΔΩ ΤΑ:
 • Απολογισμός Πεπραγμένων για το 2016
 • Ισολογισμός ΠΟΣΥΠΑΤΕ για το 2016
 • Επιστολή προς τα Μέλη

Παρακαλούμε επιστρέψτε για να τα διαβάσετε.

Στείρωση Κατοικιδίων - Υπόθεση Ευθύνης

αναρτήθηκε στις 31 Ιουλ 2016, 2:54 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ

Έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα ραγδαία αύξηση των αδέσποτων σκύλων και γατιών εντός του συνεταιρισμού μας. Αποτελεί υπόθεση ευθύνης των πραγματικά φιλόζωων η στείρωση των κατοικιδίων μας για την ευζωία τόσο των ζώων όσο και των κατοίκων.

H στείρωση (ωοθυκηστερεκτομή και ορχεκτομή) αποτελεί μία υπεύθυνη και σωστή  απόφαση για κάθε ζώο. Εφαρμόζεται τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά σκυλιά και γατιά. H στείρωση αποτελεί επέμβαση ρουτίνας για ένα κτηνιατρείο και διενεργείται κάτω από γενική αναισθησία, που εξασφαλίζει την πλήρη αναλγησία του ζώου.  Η ανάρρωση του ζώου είναι εύκολη και γρήγορη, ενώ το ζώο μετά την επέμβαση μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του ακόμη και την ίδια μέρα.

Η στείρωση τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά συμβάλλει στη μείωση του πληθυσμού των ζώων. Αποτελεί με τον τρόπο αυτό το κύριο μέτρο για τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων.

Παρακαλούνται λοιπόν οι κάτοικοι του συνεταιρισμού ΠΟΣΥΠΑΤΕ (ειδικά αυτοί που επιτρέπουν στα ζώα τους να κάνουν βόλτες αδέσποτα - παρόλο που αυτό απαγορεύεται) να προβούν στην στείρωσή τους καθώς σε αντίθεση περίπτωση θα γεμίσουμε γάτες και σκύλους.

Για το Δ.Σ. ΠΟΣΥΠΑΤΕ

Γιώργος Ανδρεαδάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Γενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2016

αναρτήθηκε στις 10 Ιουν 2016, 1:41 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 13 Ιουν 2017, 7:31 π.μ. ]


Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,

Γάζι, 71500, Κρήτη

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδαhttp://www.posypate.gr

Ηράκλειο, 20/05/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 22/6/2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Κεντρικό Κατάστημα Λ. Ικάρου 5, Ηράκλειο) με θέματα:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2015 και των οικονομικών καταστάσεων.

 2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

 3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2015, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

 4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2016

 5. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

 6. Ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης διαμόρφωσης της πλατείας και του ρέματος και της μελέτης του κτηρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 7. Ενημέρωση για το θέμα της διεκδίκησης πρόσβασης από τους βόρειους γείτονές μας και το θέμα της περίφραξης του συνεταιρισμού.

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 29/6/2016 στις 18:00 στον ίδιο τόπο  και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχετε εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές σας.

 Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ανδρεαδάκης
 Ο ΓραμματέαςΔημήτριος Κατρινάκης


Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2016


1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2015 και των οικονομικών καταστάσεων.
    Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.
2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου. 
    Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2015, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. 
    Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2016
    Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2016 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες. 
5. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. 
    Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Εποπτικού Συμβουλίου καθώς λήγει η τριετής θητεία τους. 
6. Ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης διαμόρφωσης της πλατείας και του ρέματος και της μελέτης του κτηρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων.
    Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014, υπεγράφη το συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης ανάπλασης του κεντρικού ρέματος του συνεταιρισμού μας από τον ΠΟΣΥΠΑΤΕ, τον Πολιτιστικό Σύλλογο "Αμμούδι" και την ανάδοχο μελετητική ομάδα. Η μελέτη αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του συνεταιρισμού ΠΟΣΥΠΑΤΕ και των γύρω χώρων πρασίνου, την έκδοση της οικοδομικής άδειας για κτήριο πολιτιστικών δράσεων εντός της εμβαδού 200 τ.μ. με υπόγειο, την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων κατά μήκος του κεντρικού ρέματος που διατρέχει τον συνεταιρισμό μας μέχρι την είσοδο από την πλευρά του Βιολογικού Καθαρισμού, την κατασκευή Παιδικής Χαράς δίπλα στην κεντρική πλατεία και 2 αθλητικών γηπέδων πολλαπλών αθλημάτων (Μπάσκετ, Βόλεϋ, Τένις και Ποδοσφαίρου 5x5), χώρων στάθμευσης, αστικού εξοπλισμού κλπ. Θα γίνει ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης. 
7. Ενημέρωση για το θέμα της διεκδίκησης πρόσβασης από τους βόρειους γείτονές μας και το θέμα της περίφραξης του συνεταιρισμού. 
    Εδώ και χρόνια ομάδα ιδιοκτητών γειτονικού ακινήτου βορείως του συνεταιρισμού μας (μεταξύ ημών και του ξενοδοχείου Athina Palace) διεκδικούν πρόσβαση στο οικόπεδό τους μέσω του συνεταιρισμού μας ζητώντας την διάρρηξη της περίφραξης που μας περιβάλλει. Παρόλο που τους έχουμε εξηγήσει ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω ημών διότι κατά μήκος του κοινού μας συνόρου μεσολαβεί κοινόχρηστος χώρος πρασίνου ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει χρήση αυτοί επιμένουν και προέβησαν σε καταγγελία στην Πολεοδομία Ηρακλείου ζητώντας την ανακήρυξη της περίφραξής μας ως αυθαίρετη και άρα καθαιρεταία. Βρισκόμαστε σε προσπάθεια υπερασπίσεως και διατήρησης της περίφραξης καθώς αυτή προστατεύει τα ακίνητά μας από κλοπές και τους χώρους πρασίνου από τα ζώα που βόσκουν στην γύρω περιοχή.ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΎΝ ΕΔΩ ΤΑ:
 • Απολογισμός Πεπραγμένων για το 2015
 • Ισολογισμός ΠΟΣΥΠΑΤΕ για το 2015
 • Επιστολή προς τα Μέλη

Παρακαλούμε επιστρέψτε για να τα διαβάσετε.

Γενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2015

αναρτήθηκε στις 4 Ιουν 2015, 12:18 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 4 Ιουν 2015, 12:22 π.μ. ]


Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,

Γάζι, 71500, Κρήτη

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.posypate.gr

Ηράκλειο, 15/05/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 17/6/2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου OLYMPIC στην πλατεία Κορνάρου (κέντρο Ηρακλείου) με θέματα:

 1. Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.

 2. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2014 και των οικονομικών καταστάσεων.

 3. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

 4. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2014, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

 5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2015

 6. Ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης διαμόρφωσης της πλατείας και του ρέματος και της μελέτης του κτηρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 7. Ενημέρωση για το θέμα της διεκδίκησης πρόσβασης από τους βόρειους γείτονές μας και το θέμα της περίφραξης του συνεταιρισμού.

 8. Ενημέρωση για τα θέματα του Βιολογικού Καθαρισμού μας.

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 24/6/2015 στις 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχετε εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές σας, σύμφωνα με την επιστολή που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

 Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ανδρεαδάκης
 Ο ΓραμματέαςΔημήτριος Κατρινάκης


Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2015

 1. Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση εγκρίνονται οι διαγραφές μελών που πούλησαν, κληροδότησαν ή έκαναν δωρεά την μερίδα τους και οι εγγραφές των νέων ιδιοκτητών που τις έλαβαν.

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2014 και των οικονομικών καταστάσεων.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.

 1. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2014, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2015

Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2014 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες.

 1. Ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης διαμόρφωσης της πλατείας και του ρέματος και της μελέτης του κτηρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014, υπεγράφη το συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης ανάπλασης του κεντρικού ρέματος του συνεταιρισμού μας από τον ΠΟΣΥΠΑΤΕ, τον Πολιτιστικό Σύλλογο "Αμμούδι" και την ανάδοχο μελετητική ομάδα. Η μελέτη αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του συνεταιρισμού ΠΟΣΥΠΑΤΕ και των γύρω χώρων πρασίνου, την έκδοση της οικοδομικής άδειας για κτήριο πολιτιστικών δράσεων εντός της εμβαδού 200 τ.μ. με υπόγειο, την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων κατά μήκος του κεντρικού ρέματος που διατρέχει τον συνεταιρισμό μας μέχρι την είσοδο από την πλευρά του Βιολογικού Καθαρισμού, την κατασκευή Παιδικής Χαράς δίπλα στην κεντρική πλατεία και 2 αθλητικών γηπέδων πολλαπλών αθλημάτων (Μπάσκετ, Βόλεϋ, Τένις και Ποδοσφαίρου 5x5), χώρων στάθμευσης, αστικού εξοπλισμού κλπ. Θα γίνει ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης.

 1. Ενημέρωση για το θέμα της διεκδίκησης πρόσβασης από τους βόρειους γείτονές μας και το θέμα της περίφραξης του συνεταιρισμού.

Εδώ και χρόνια ομάδα ιδιοκτητών γειτονικού ακινήτου βορείως του συνεταιρισμού μας (μεταξύ ημών και του ξενοδοχείου Athina Palace) διεκδικούν πρόσβαση στο οικόπεδό τους μέσω του συνεταιρισμού μας ζητώντας την διάρρηξη της περίφραξης που μας περιβάλλει. Παρόλο που τους έχουμε εξηγήσει ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω ημών διότι κατά μήκος του κοινού μας συνόρου μεσολαβεί κοινόχρηστος χώρος πρασίνου ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει χρήση αυτοί επιμένουν και προέβησαν σε καταγγελία στην Πολεοδομία Ηρακλείου ζητώντας την ανακήρυξη της περίφραξής μας ως αυθαίρετη και άρα καθαιρεταία. Βρισκόμαστε σε προσπάθεια υπερασπίσεως και διατήρησης της περίφραξης καθώς αυτή προστατεύει τα ακίνητά μας από κλοπές και τους χώρους πρασίνου από τα ζώα που βόσκουν στην γύρω περιοχή.

 1. Ενημέρωση για τα θέματα του Βιολογικού Καθαρισμού μας.

Από το 2004 που πήραμε την οριστική άδεια λειτουργίας του βιολογικού μας καθαρισμού άλλαξε η νομοθεσία που διέπει την λειτουργία τους και καλούμαστε να επικαιροποιήσουμε την άδεια μας μέχρι 31/12/2015.


Γενική Συνέλευση 2015 Πολιτιστικού Συλλόγου Αμμούδι

αναρτήθηκε στις 14 Μαΐ 2015, 12:28 μ.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 14 Μαΐ 2015, 12:28 μ.μ. ]

Ηράκλειο, 14/05/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου "Αμμούδι" την Τετάρτη 27/5/2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου OLYMPIC στην πλατεία Κορνάρου (κέντρο Ηρακλείου) με θέματα:

 1. Διοικητικός Απολογισμός.
 2. Οικονομικός Απολογισμός.
 3. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 3/6/2015 στις 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

 

Για το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου "Αμμούδι",

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μπέζος

Ο Γραμματέας

Μιχάλης Σεληνιωτάκης

 

Εθελοντικός Καθαρισμός 2015 στην Λυγαριά

αναρτήθηκε στις 18 Απρ 2015, 12:25 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 18 Απρ 2015, 12:36 π.μ. ]

Με μια κοινή δράση εθελοντικής προσφοράς, οι φορείς της Αγίας Πελαγίας ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τον εξωραϊσμό και την αναβάθμιση των σημείων τουριστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής από τη Λυγαριά, μέχρι τον Μονοναύτη.
Βασικός σκοπός της κοινής δράσης, είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών και η παρακίνηση για συμμετοχή όλων στην προσπάθεια της περιβαλλοντικής προστασίας και της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, με το ραντεβού να έχει οριστεί για την Κυριακή 19 Απριλίου 2015, στις 10:00. Για την περιοχή της Λυγαριάς η δράση θα ξεκινήσει από την διασταύρωση της Λυγαριάς με τον εθνικό (ΒΟΑΚ).

Ενδεικτικά οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

Παζάρι εθελοντών για την συγκέντρωση χρημάτων που θα διατεθούν στην συντήρηση και ανακατασκευή της παιδικής χαράς εντός του χώρου στάθμευσης της Αγίας Πελαγίας, καθώς και για κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού.
 • Καθαρισμός των κεντρικών δημοτικών δρόμων από τον ΒΟΑΚ προς τους οικισμούς Λυγαριάς, Αγίας Πελαγίας και Μονοναυτή.
 • Καθαρισμός των βυθών και των παραλιών της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς, του Μονοναύτη, του Μαδέ και της Ψαρομούρας.

Στη δράση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή:

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δ. Ε. Αγίας Πελαγίας,
Ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής,
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας,
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλάδας,
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας,
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυγαριάς,
Ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Όρμου Μαδέ, 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμουδίου,
Το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Πελαγίας,
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγίας Πελάγιας,
Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΑΤΕ,
Οι Σχολές Καταδύσεων Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μονοναύτη.

Η πρόσκληση συμμετοχής είναι ανοικτή για κάθε ευαισθητοποιημένο συμπολίτη που επιθυμεί να βοηθήσει στη δράση, σε κάθε επιχείρηση που αναπτύσσει εταιρική κοινωνική ευθύνη, σε όλες και όλους που αντιλαμβάνονται ότι το κοινό καλό, είναι πέρα και πάνω από το ατομικό συμφέρον.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Ρ/Σ Super Radio 90,4.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα εντός του οικισμού των Yπαλλήλων της ΑΤΕ

αναρτήθηκε στις 30 Ιαν 2015, 2:57 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 65 τ.μ. στην περιοχή του Μαδέ (Λυγαριά) μέσα στον οικισμό Αμμούδι των υπαλλήλων της ΑΤΕ. Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο και βεράντες. Είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ηλιακό, αυτόνομη θέρμανση, αυλές, ξυλόφουρνο-ψησταριά και υπέροχη θέα στους κόλπους της Αγ. Πελαγίας, του Μαδέ και της Λυγαριάς. 

Τιμή ενοικίου προσιτή

Τηλ: 6945903569

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65 τ.μ.Σκουπίδια. Όχι κάθε μέρα.

αναρτήθηκε στις 15 Ιαν 2015, 11:28 μ.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 15 Ιαν 2015, 11:28 μ.μ. ]

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου η αποκομιδή των απορριμάτων στην περιοχή μας γίνεται και θα γίνεται κάθε Τρίτη μέχρι τέλος Απριλίου 2015.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι κάτοικοι του συνεταιρισμού να ΜΗΝ βγάζουν τα σκουπίδια τους οποιαδήποτε ημέρα στους κάδους αλλά κάθε Δευτέρα απόγευμα-βράδυ. Επίσης να αφήνετε τα σκουπίδια πάντα μέσα στον κάδο και όχι κάτω ή δίπλα του.

Έτσι θα αποφεύγουμε:
 • να ξεχειλίζουν οι κάδοι.
 • να γίνονται τα σκουπίδια βορά των γατών - σκύλων και ποντικιών.
 • να παίρνει ο αέρας τα σκουπίδια διασκορπίζοντάς τα σε όλη την περιοχή.
Η διαχείριση των σκουπιδιών μας είναι σημάδι πολιτισμού και η ευπρέπεια του χώρου που ζούμε μας χαρακτηρίζει. Το να βγάζουμε τα σκουπίδια από το σπίτι μας και να τα φορτώνουμε στον γείτονά μας για μία ολόκληρη εβδομάδα δεν είναι σωστό ούτε πολιτισμένο.

Ενημερώστε για το παρόν μήνυμα και τους γείτονές σας.

Τέλος όταν αφήνετε στους κάδους ογκώδη αντικείμενα ή κλαδιά από κλαδέματα τα οποία το απορριμματοφόρο δεν μπορεί να πάρει, παρακαλείστε να καλείτε αμέσως στο τηλέφωνο 2810821728 (Μάντρα απορριμματοφόρων Δήμου Μαλεβιζίου) για να στείλουν ειδικό φορτηγό για την αποκομιδή τους.


Για το ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,

Γιώργος Ανδρεαδάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.

1-10 of 62