Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2014

αναρτήθηκε στις 19 Μαΐ 2014, 10:20 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 22 Ιουν 2014, 1:43 μ.μ. ]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 18/6/2014 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Lato Bοutique στην οδό Επιμενίδου 15 πάνω από το ενετικό λιμάνι (Δείτε τον χάρτη παρακάτω) με θέματα:

  1. Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.
  2. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2013 και των οικονομικών καταστάσεων.
  3. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.
  4. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2013, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2014
  6. Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.1667/86 (Α’ 196)(αρθ.39 παρ. 1 του Ν.4030/11, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ.31 παρ.3α του Ν.4067/12) και τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 45 του καταστατικού.
  7. Αλλαγή-Εξορθολογισμός του τρόπου επιμερισμού των εξόδων του βιολογικού.

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 25/6/2014 στις 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

 

Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Ανδρεαδάκης

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Κατρινάκης
Lato Boutique Hotel


Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
22 Ιουν 2014, 1:44 μ.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
22 Ιουν 2014, 1:44 μ.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
22 Ιουν 2014, 1:43 μ.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
22 Ιουν 2014, 1:43 μ.μ.