Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Ιουνίου 2012

αναρτήθηκε στις 8 Ιουν 2012, 8:37 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 26 Ιουν 2012, 1:29 π.μ. ]

Ηράκλειο, 08/05/2012

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 20/6/2012 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Συνελεύσεων του Α’ Καταστήματος ΑΤΕ στο λιμάνι Ηρακλείου με θέματα:

1.       Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.

2.       Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2011 και των οικονομικών καταστάσεων.

3.       Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

4.       Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2011, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

5.       Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2012

6.       Ολοκλήρωση πεζόδρομων του συνεταιρισμού.

(Ακολουθεί ανάλυση των παραπάνω θεμάτων στο τέλος της πρόσκλησης)

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 27/6/2012 στις 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχετε εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές σας σύμφωνα με την επιστολή που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι με τις εγγραφές – διαγραφές συνεταίρων που γίνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση είναι ευκαιρία να δηλώσετε (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει) τυχούσες μεταβολές στην ιδιοκτησία του οικοπέδου σας νομιμοποιώντας έτσι και τυπικά την ιδιότητά σας ως μέλους του συνεταιρισμού. Οδηγίες για την διαδικασία και τα απαιτούμενα (αιτήσεις, αντίγραφα συμβολαίων κλπ) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.posypate.gr/sychnes-eroteseis-faq στην κατηγορία «Εγγραφές - Διαγραφές Μελών». Προϋπόθεση για την εγγραφή-διαγραφή είναι να λάβει το Δ.Σ. τα παραπάνω το αργότερο 1 εβδομάδα πριν την Γενική Συνέλευση.

 

Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Γεώργιος Ανδρεαδάκης

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Κατρινάκης

 Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2012

1.       Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση εγκρίνονται οι διαγραφές μελών που πούλησαν, κληροδότησαν ή έκαναν δωρεά την μερίδα τους και οι εγγραφές των νέων ιδιοκτητών που τις έλαβαν.

2.       Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2011 και των οικονομικών καταστάσεων.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.

3.       Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.       Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2011, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.

5.       Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2012

Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2012 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες.

6.       Ολοκλήρωση πεζόδρομων του συνεταιρισμού.

Έχει ζητηθεί από μέλη του συνεταιρισμού η ολοκλήρωση κάποιων από τους υπόλοιπους πεζόδρομους του συνεταιρισμού μας που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Θα συζητηθεί ο τρόπος υλοποίησής τους και η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων.

 

 

Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
26 Ιουν 2012, 1:28 π.μ.
Comments