Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Ιουνίου 2011

αναρτήθηκε στις 22 Μαΐ 2011, 1:18 μ.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 20 Ιουν 2011, 11:42 π.μ. ]

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα η διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 22/6/2011 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Συνελεύσεων του Α’ Καταστήματος ΑΤΕ στο λιμάνι Ηρακλείου με θέματα:

 1. Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.
 2. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2010 και των οικονομικών καταστάσεων.
 3. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.
 4. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2010, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.
 5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2010
 6. Επιβολή έκτακτης εισφοράς.
 7. Υπηρεσία παροχής βοήθειας στα μέλη του συνεταιρισμού για την πώληση ή την ενοικίαση των ακινήτων τους.
 8. Απόφαση γενικής συνέλευσης για την απαίτηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλών από τους συμβολαιογράφους για την σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας, δωρεάς η κληρονομιάς.
 9. Απόφαση γενικής συνέλευσης για την δυνατότητα χρήσης των κινητών και των email για ενημέρωση των μελών (χωρίς την απαίτηση αποστολής έντυπης επιστολής, εφόσον το επιθυμεί ο το μέλος).

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 29/6/2011 στις 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενική Συνέλευση πρέπει να έχετε εξοφλήσει ή διακανονίσει  τις πάσης φύσεως οφειλές σας σύμφωνα με την από 15/4/2011 επιστολή που σας εστάλη.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι με τις εγγραφές – διαγραφές συνεταίρων που γίνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση είναι ευκαιρία να δηλώσετε (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει) τυχούσες μεταβολές στην ιδιοκτησία του οικοπέδου σας νομιμοποιώντας έτσι και τυπικά την ιδιότητά σας ως μέλους του συνεταιρισμού. Οδηγίες για την διαδικασία και τα απαιτούμενα (αιτήσεις, αντίγραφα συμβολαίων κλπ) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: Συχνές Ερωτήσεις - FAQ στην κατηγορία «Εγγραφές - Διαγραφές Μελών». Προϋπόθεση για την εγγραφή-διαγραφή είναι να λάβει το Δ.Σ. τα παραπάνω το αργότερο 1 εβδομάδα πριν την Γενική Συνέλευση.

Συνημμένα θα βρείτε παρακάτω:

 • Την ανάλυση των θεμάτων που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση
 • Τον απολογισμό του Δ.Σ. για το 2010
 • Τον Ισολογισμό ΠΟΣΥΠΑΤΕ για το 2010


Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Γεώργιος Ανδρεαδάκης

Ο Γραμματέας

 

 

Δημήτριος Κατρινάκης

 


Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
20 Ιουν 2011, 11:38 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
20 Ιουν 2011, 11:38 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
20 Ιουν 2011, 11:39 π.μ.
Comments