Φυτεύσεις ΠΟΣΥΠΑΤΕ Μάρτιος 2011

αναρτήθηκε στις 13 Μαρ 2011, 5:14 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 16 Μαρ 2011, 11:54 μ.μ. ]
Στην συνεδρίαση του ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ της 27ης/02/2011 εγκρίθηκε η προσφορά του Γεωπόνου Κου Τσαγκατάκη για την επιδιώρθωση του υφισταμένου συστήματος άρδευσης και την φύτευση 2 κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων του συνεταιρισμού (τον Κ.Χ. στην πάνω είσοδο του συνεταιρισμού μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ρεθύμνου, και τον Κ.Χ. στην πλατεία του συνεταιρισμού μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Δίκτης και Στεργίου Σπανάκη) όπως φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Στο τμήμα εισόδου θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω φυτά:

ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΦΥΛΛΗ 20-30cm 325
ΛΙΓΟΥΣΤΡΙΝΙ ΠΑΝΑΣΕ 75 cm 100
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 1,25 Μ 2
ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ 1,75-2,00 Μ διάμετρο 4-6 εμβολ 3
ΙΒΙΣΚΟΙ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 1,5 μ 12
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 15-25 cm 100
ΘΑΜΝΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1m 15
Σύνολο Φυτών: 557

Σύμφωνα με την πρόταση του μελετητή σε πλήρη ανάπτυξη ο χώρος προβλέπεται να μοιάζει ως παρακάτω (η φωτογραφία εμφανίζει την τρέχουσα και την μελλοντική μορφή του χώρου σε φωτορεαλιστική αναπαράσταση:

Στο χώρο της πλατείας θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω φυτά:

ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΦΥΛΛΗ 20-30cm 220
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΕΡΠΩΝ 15 cm 300
ΛΑΝΤΑΝΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΡΠΟΥΣΑ 15cm 30
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 1,25 Μ  2
ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ 1,75-2,00 Μ διάμετρο 4-6 εμβολ  7
ΦΙΚΟΣ ΑΟΥΣΤΡΑΛΙΣ 2,5 Μ, διάμετρο 18-20  3
ΙΒΙΣΚΟΙ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 1,5 μ 12
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 15-25 cm 60
ΘΑΜΝΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1 m 15
Σύνολο Φυτών: 649

Σύμφωνα με την πρόταση του μελετητή σε πλήρη ανάπτυξη ο χώρος προβλέπεται να μοιάζει όπως στις παρακάτω φωτογραφίες φωτορεαλισμού :

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο. Ελπίζουμε ότι η παρέμβαση αυτή θα αναδείξει τους κοινόχρηστους χώρους αναβαθμίζοντας έτσι αισθητικά τον συνεταιρισμό μας.

Παράλληλα θα φροντισθούν και οι ήδη φυτεμένοι χώροι και θα συνεχίσουμε τις φυτεύσεις αναλόγως την οικονομική μας κατάσταση και την εξόφληση των οφειλών των μελών.


Για το ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,

Γιώργος Ανδρεαδάκης
Πρόεδρος ΔΣ

Comments