Γενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2021

αναρτήθηκε στις 16 Ιουν 2021, 4:21 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ

Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,

Γάζι, 71500, Κρήτη

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδαhttp://www.posypate.gr

Ηράκλειο, 30/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου (Λεωφ. Δημοκρατίας 10), με  θέματα:

  • 1.    Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2020 και των οικονομικών καταστάσεων.
  • 2.    Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.
  • 3.    Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2020, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.
  • 4.    Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2021

Αν πάλι κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρα: 18.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, και προφανώς  οι παραπάνω χρονολογίες  ισχύουν, εφ’ όσον  κατά τις προαναφερόμενες  χρονολογίες   δεν  θα απαγορεύονται οι συνελεύσεις λόγω της γνωστής πανδημίας.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

 Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ραμουτσάκης
 Ο ΓραμματέαςΔημήτριος Κατρινάκης


Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
5 Ιουλ 2021, 3:50 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
5 Ιουλ 2021, 3:50 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
16 Ιουν 2021, 4:21 π.μ.
Comments