Γενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2020

αναρτήθηκε στις 26 Νοε 2020, 8:10 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 26 Νοε 2020, 8:13 π.μ. ]

Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,

Γάζι, 71500, Κρήτη

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδαhttp://www.posypate.gr

Ηράκλειο, 05/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ATRION, (λίγο πιο κάτω από το κεντρικό του Ο.Τ.Ε. στο Ηράκλειο. - Πατήστε Εδώ για Google Maps) , με  θέματα:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2019 και των οικονομικών καταστάσεων.
  2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2019, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2020

Αν πάλι κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Κυριακή  20 Δεκεμβρίου 2020 και ωρα : 11.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα , και προφανώς  οι παραπάνω χρονολογίες  ισχύουν , εφ όσον  κατά τις προαναφερόμενες  χρονολογίες   δεν  θα απαγορεύονται οι συνελεύσεις   λόγω της γνωστής πανδημίας .

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.


Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ραμουτσάκης
 Ο ΓραμματέαςΔημήτριος Κατρινάκης

Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Δεκεμβρίου 2020

Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2019 και των οικονομικών καταστάσεων.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.

1.    Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου. 

Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.    Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2019, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.

3.    Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2020

Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2020 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες. Παρακάτω επισυνάπτονται τα αρχεία:
  • Πρόσκληση σε Γ.Σ. 2020
  • Επιστολή προς τα ΜέληĊ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
26 Νοε 2020, 8:10 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
26 Νοε 2020, 8:10 π.μ.
Comments