Γενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2018

αναρτήθηκε στις 1 Ιουν 2018, 7:30 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 9 Ιουν 2018, 7:00 π.μ. ]

Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,

Γάζι, 71500, Κρήτη

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδαhttp://www.posypate.gr

Ηράκλειο, 13/05/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 13/6/2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Κεντρικό Κατάστημα Λ. Ικάρου 5, Ηράκλειο) με θέματα:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2017 και των οικονομικών καταστάσεων.

  2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

  3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2017, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

  4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2018

  5. Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού ως προς τις ειδικές κατασκευές στις ταράτσες των σπιτιών.

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 20/6/2017 στις 18:00 στον ίδιο τόπο  και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχετε εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές σας.

 Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ανδρεαδάκης
 Ο ΓραμματέαςΔημήτριος Κατρινάκης
Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2018


1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2017 και των οικονομικών καταστάσεων.
    Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.
2. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου. 
    Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2017, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. 
    Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2018
    Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2018 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες.
5. Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού ως προς τις ειδικές κατασκευές στις ταράτσες των σπιτιών.
    Έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες ταράτσες έχουν τοποθετηθεί κατασκευές που ξεπερνούν το όριο των 2μ που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΟΣΥΠΑΤΕ, υποβαθμίζοντας έτσι αισθητικά τόσο τις ίδιες τις κατοικίες όσο και το περιβάλλον.
    Θα συζητηθεί το θέμα αυτό και θα αποφασισθούν περαιτέρω ενέργειες.ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΎΝ ΕΔΩ ΤΑ:
  • Απολογισμός Πεπραγμένων για το 2017
  • Ισολογισμός ΠΟΣΥΠΑΤΕ για το 2017
  • Επιστολή προς τα Μέλη

Παρακαλούμε επιστρέψτε για να τα διαβάσετε.

Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
9 Ιουν 2018, 7:00 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
9 Ιουν 2018, 6:59 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
9 Ιουν 2018, 6:59 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
9 Ιουν 2018, 6:59 π.μ.
Comments