Γενική Συνέλευση ΠΟΣΥΠΑΤΕ 2015

αναρτήθηκε στις 4 Ιουν 2015, 12:18 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 4 Ιουν 2015, 12:22 π.μ. ]


Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,

Γάζι, 71500, Κρήτη

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.posypate.gr

Ηράκλειο, 15/05/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 17/6/2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου OLYMPIC στην πλατεία Κορνάρου (κέντρο Ηρακλείου) με θέματα:

 1. Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.

 2. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2014 και των οικονομικών καταστάσεων.

 3. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

 4. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2014, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

 5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2015

 6. Ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης διαμόρφωσης της πλατείας και του ρέματος και της μελέτης του κτηρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 7. Ενημέρωση για το θέμα της διεκδίκησης πρόσβασης από τους βόρειους γείτονές μας και το θέμα της περίφραξης του συνεταιρισμού.

 8. Ενημέρωση για τα θέματα του Βιολογικού Καθαρισμού μας.

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 24/6/2015 στις 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχετε εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές σας, σύμφωνα με την επιστολή που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

 Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.




Γεώργιος Ανδρεαδάκης
 Ο Γραμματέας



Δημήτριος Κατρινάκης






Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2015

 1. Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση εγκρίνονται οι διαγραφές μελών που πούλησαν, κληροδότησαν ή έκαναν δωρεά την μερίδα τους και οι εγγραφές των νέων ιδιοκτητών που τις έλαβαν.

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2014 και των οικονομικών καταστάσεων.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.

 1. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2014, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2015

Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2014 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες.

 1. Ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης διαμόρφωσης της πλατείας και του ρέματος και της μελέτης του κτηρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014, υπεγράφη το συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης ανάπλασης του κεντρικού ρέματος του συνεταιρισμού μας από τον ΠΟΣΥΠΑΤΕ, τον Πολιτιστικό Σύλλογο "Αμμούδι" και την ανάδοχο μελετητική ομάδα. Η μελέτη αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του συνεταιρισμού ΠΟΣΥΠΑΤΕ και των γύρω χώρων πρασίνου, την έκδοση της οικοδομικής άδειας για κτήριο πολιτιστικών δράσεων εντός της εμβαδού 200 τ.μ. με υπόγειο, την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων κατά μήκος του κεντρικού ρέματος που διατρέχει τον συνεταιρισμό μας μέχρι την είσοδο από την πλευρά του Βιολογικού Καθαρισμού, την κατασκευή Παιδικής Χαράς δίπλα στην κεντρική πλατεία και 2 αθλητικών γηπέδων πολλαπλών αθλημάτων (Μπάσκετ, Βόλεϋ, Τένις και Ποδοσφαίρου 5x5), χώρων στάθμευσης, αστικού εξοπλισμού κλπ. Θα γίνει ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης.

 1. Ενημέρωση για το θέμα της διεκδίκησης πρόσβασης από τους βόρειους γείτονές μας και το θέμα της περίφραξης του συνεταιρισμού.

Εδώ και χρόνια ομάδα ιδιοκτητών γειτονικού ακινήτου βορείως του συνεταιρισμού μας (μεταξύ ημών και του ξενοδοχείου Athina Palace) διεκδικούν πρόσβαση στο οικόπεδό τους μέσω του συνεταιρισμού μας ζητώντας την διάρρηξη της περίφραξης που μας περιβάλλει. Παρόλο που τους έχουμε εξηγήσει ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω ημών διότι κατά μήκος του κοινού μας συνόρου μεσολαβεί κοινόχρηστος χώρος πρασίνου ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει χρήση αυτοί επιμένουν και προέβησαν σε καταγγελία στην Πολεοδομία Ηρακλείου ζητώντας την ανακήρυξη της περίφραξής μας ως αυθαίρετη και άρα καθαιρεταία. Βρισκόμαστε σε προσπάθεια υπερασπίσεως και διατήρησης της περίφραξης καθώς αυτή προστατεύει τα ακίνητά μας από κλοπές και τους χώρους πρασίνου από τα ζώα που βόσκουν στην γύρω περιοχή.

 1. Ενημέρωση για τα θέματα του Βιολογικού Καθαρισμού μας.

Από το 2004 που πήραμε την οριστική άδεια λειτουργίας του βιολογικού μας καθαρισμού άλλαξε η νομοθεσία που διέπει την λειτουργία τους και καλούμαστε να επικαιροποιήσουμε την άδεια μας μέχρι 31/12/2015.


Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
17 Ιουν 2015, 1:09 μ.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
17 Ιουν 2015, 1:12 μ.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
4 Ιουν 2015, 12:19 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
4 Ιουν 2015, 12:19 π.μ.