Αποψιλώσεις 2011

αναρτήθηκε στις 14 Αυγ 2011, 9:48 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 14 Αυγ 2011, 10:24 π.μ. ]
Αγαπητοί Συνέταιροι,

Στην Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2011, δόθηκε η δυνατότητα στο Δ.Σ. να αποψιλώνει μερικώς τα οικόπεδα συνεταίρων στα οποία η βλάστηση έχει επεκταθεί στους παρακείμενους δρόμους δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία ή έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς για τις γειτονικές κατοικίες. Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. προέβη στην μερική αποψίλωση 106 οικοπέδων.
Το κόστος σε εργατικά ήταν 1370€ και σε βενζίνη-αναλώσιμα για το χορτοκοπτικό 135€. Σύνολο: 1505€ 
Έτσι το κόστος που αναλογεί στους αντίστοιχους 106 ιδιοκτήτες είναι 14,2€ το οποίο και θα επιμεριστεί στους ιδιοκτήτες που κατέχουν τα παρακάτω οικόπεδα:

0103, 0105, 0109, 0111, 0112, 0113, 0114, 0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0301, 0302, 0303, 0305, 0307, 0403, 0502, 0601, 0602, 0603, 0605, 0606, 0608, 0701, 0703, 0704, 0705, 0707, 0708, 0710, 0801, 0803, 0804, 0806, 0903, 0904, 0906, 1001, 1002, 1003, 1007, 1101, 1103, 1104, 1105, 1109, 1110, 1201, 1203, 1204, 1205, 1301, 1305, 1306, 1307, 1308, 1401, 1402, 1404, 1405, 1406, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1501, 1502, 1503, 1504, 1601, 1602, 1603, 1801, 1803, 1804, 1806, 1807, 1809, 1811, 1813, 1901, 1904, 1905, 1906, 1911, 1912, 2001, 2005, 2008, 2010, 2011, 2102, 2103, 2106, 2108

Στο συνημμένο τοπογραφικό μπορείτε να δείτε το διάγραμμα με τα οικόπεδα στα οποία έγιναν αποψιλώσεις.

Οι αποψιλώσεις αυτές ήταν αναγκαίες τόσο για την αισθητική του συνεταιρισμού όσο και την ασφάλεια των κατοίκων του. Είναι άλλωστε σύμφωνα με τον νόμο, υποχρέωση των ιδιοκτητών να διατηρούν τα οικόπεδά τους καθαρά και ασφαλή. Το κόστος των 14,2€ που προέκυψε θεωρείται ιδιαιτέρως χαμηλό καθώς για να καθάριζε κάθε ιδιοκτήτης μόνος του το οικόπεδό του θα χρειαζόταν να πληρώσει πάνω από 50 ευρώ.

Για το Δ.Σ.,

Γιώργος Ανδρεαδάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΟΣΥΠΑΤΕ


ą
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
14 Αυγ 2011, 10:24 π.μ.
Comments