Τύποι Κατοικιών

Προοπτικά σχέδια των 12 τύπων κατοικιών που είναι σύμφωνα με το καταστατικό διαθέσιμα για κατασκευή στα μέλη του ΠΟΣΥΠΑΤΕ. Τα σχέδια αυτά έγιναν τον Ιανουάριο του 1991 από την "Κρητική Οικιστική" και τους αρχιτέκτονες: Γιάννη Περτσελάκη, Γιώργο Πετράκη, Νίκο Μουρέλο, Μανόλη Τζανάκη.